Pszichológiai tanácsadás

Mi is az egyéni tanácsadás?

Az egyén tanácsadás a kliens és a pszichológus közötti négyszemközti ülések formájában zajló tanácsadási forma. Egy ülés 60 perc, speciális esetekben, pl. külföldön vagy vidéken élők esetében másfél óra.

Az ülések során a kliens problémája van a fókuszban, és egyrészt a kliens szabad beszámolója formájában, másrészt strukturált kérdések mentén kerül kibontásra a probléma háttere és mibenléte. Ezenkívül különböző  feladatok segítségével (rajzos, játékos, tesztes), ami a verbalitás kikerülését célozza elsősorban, a probléma egy újfajta megvilágítása segíthet a kliensnek a megoldás megtalálásában.

Az első alkalommal a klienssel együtt meghatározzuk a kereteket, amelyek mentén dolgozni fogunk együtt (időpontok, találkozási rendszeresség, titoktartás, lemondás, ár, stb.), és kijelöljük azt a célt, amelynek az elérése a közös munka célja.

Általában 5-7 alkalom után csinálunk a klienssel egy visszajelzést arról, hogy honnan indult és hol tart jelenleg a probléma helyzetben. Ilyenkor szokták a hozzám fordulók felismerni azt, hogy milyen nagy lépéseket is tettek eddig, ami a hétköznapi életben nem tűnt fel számukra.